Specialista na lodžie a balkony

Prodloužené lodžie změní vzhled domu


U tohoto domu prodloužení původních lodžií a zajímavé barevné provedení fasády změnilo dům k nepoznání. Kontrast je dobře vidět na jedné z fotografií kde je vidět v popředí dům s našimi prodlouženými lodžiemi a v pozadí dům s původní fasádou a původními lodžiemi.

Prodloužení původních lodžií rovné i šikmé

Prodloužení původních lodžií provádíme běžně a jsou dvě vatiany prodloužení původní lodžie které se liší tvarem prodloužené plochy. Vždy se vychází z dispozic domu :

Prodloužení lodžie rovné

V tomto případě se původní lodžie prodlouží na obou koncích stajně/ plocha o kterou původní lodžiiprodlužujeme má tvar obdélníku.

Prodloužení lodžie šikmé

Šikmé prodloužení lodžie se provádí v případech kdy je na jedné straně původní lodžie šiřší boční stěna než na druhé. Tvar prodloužené části lodžie má potom tvar trojúhelníku nebo čtyřúhelníku s jednou šikmou stranou.

Prodloužení původní ch lodžií –poptávky a dotazy

Dotazy popřípadě požadavky na nacenění nebo informace o termínech týkajících se prodloužení původních lodžií na Vašem domě směřujte na email fiala@fimont.cz, fimont@seznam.cz  nebo v pracovní době na telefonní číslo +420 603 548 404
Prodloužení původních betonových lodžií, revitalizace domů.Prodloužení původních betonových lodžií, revitalizace domů.

Prodloužení původních betonových lodžií, revitalizace domů.Prodloužení původních betonových lodžií, revitalizace domů.

Napište si o montáž lodžie nebo balkonu

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Kolik je 2+3?

Váš dotaz: