Specialista na lodžie a balkony

Konzolové lodžie

Založení lodžie na konzolonohy

Tento způsob založení přenáší vertikální zatížení od nově budovaných konstrukcí do prostoru v obvodovém plášti těsně nad stávající základy. Moment vznikající vyložením lodžií je eliminován přikotvením do nejnižší příčné nosné stěny.

Založení lodžie na konzolonohy je vhodné zejména tam, kde jsou stávající základy, resp. vodorovná vodotěsná izolace nad úrovní terénu.

Celá konstrukce se pak nachází zcela nad okolním terénem.

lodžie založená na konzolonohy lodžie založená na konzolonohy

Napište si o montáž lodžie nebo balkonu

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Kolik je 2+3?

Váš dotaz: